Memiş: İlk yarıda 78 ülkede ihracatımızı artırdık

Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı döne­mine göre ihracat performan­sında yüzde 8 oranında artış sağ­ladıklarını belirten Başkan Vey­sel Memiş, 5,85 milyar dolarlık ülke geneli sektör ihracatına yüzde 17,2 oranında destek ver­diklerini bildirdi. Başkan Veysel Memiş, “Yılın ilk yarısında 180 ülkeye ihracat gerçekleştirdik, 78 ülkede ihracat performansı­mızı artırdık” dedi.

“Şeker ihracatımızı 174 kat artırdık”

2024 yılı Ocak-Haziran döne­minde AHBİB sorumluluk böl­gesinde sektörün 1 milyon 180 bin ton ürünü değere dönüştür­düğünü kaydeden Başkan Veysel Memiş, en yüksek döviz kazan­cını bakliyat, pastacılık ürünle­ri, şeker ve şeker mamullerinde elde ettiklerini söyledi. Başkan Veysel Memiş, “Yılın ilk yarısın­da bakliyatta 265,8 milyon dolar, pastacılık ürünlerinde 177,8 mil­yon dolar, şeker ve şeker mamul­lerinde ise 133,8 milyon dolar ih­racat gerçekleştirdik.

Söz konu­su dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları yüzde 17 bin 395 artış ve 19,8 milyon dolar de­ğer ile şeker, yüzde 3 bin 394 ar­tış ve 50,6 milyon dolar değer ile buğday ve mahlut ile yüzde 2.000 artış ve 6,5 milyon dolar değer ile pirinçte yakaladık. Ocak-Hazi­ran ayları arasındaki bölge ihra­catımızda en önemli ürün kırmı­zı mercimek oldu” dedi.

“En fazla ihracat yaptığımız ülkeler Irak, Suriye ve İtalya”

AHBİB’in son 6 aylık ihraca­tını ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, en önem­li pazarların Orta Doğu, Afrika, Avrupa Birliği ve Amerika ülke­leri olduğunu ifade etti. Başkan Veysel Memiş, “Yılın ilk yarısın­da en fazla ihracat yaptığımız ül­keler listesinde Irak, Suriye ve İtalya ilk üçte yer aldı. Irak’a 226 milyon dolar, Suriye’ye 62,9 mil­yon dolar, İtalya’ya 45,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkeleri Mısır, Almanya, Cezayir, Sudan, İran, Hollanda ve ABD ta­kip etti. Bu dönemde 180 ülke­ye ihracat yapan Birliğimiz, 78 ülkede ihracat hacmini artırma başarısı gösterdi” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir