Kasiyerlik yapan mühendisin kaderi bu eğitimle değişti

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Yapay zekânın yakın gelecekte pek çok mesleği ortadan kal­dıracağı, istihdam yapısını kök­ten değiştireceği konuşulurken eğitim sistemleri hala bu yıkıcı değişime adapte olabilmiş değil. Bu durum şirketler açısından çok yakın bir tehlike oluşturuyor. Öy­le ki bugüne kadar projelerde yan yana yer almaktan kaçınan ra­kip şirketler, teknoloji alanında gençlerin liderlik yeteneklerini geliştirmek üzere başlatılan bir projede birlikte destekçi oldu.

Proje, Teknolojide Kadın Der­neği (Wtech) imzasını taşıyor. Hayata geçen eğitim programı, Türkiye’nin teknoloji alanında en yetenekli gençlerini seçerek onlara teknik ve sosyal beceri­ler kazandırma hedefiyle yo­la çıktı. Türkiye’nin teknoloji­de yetişmiş insan gücüne katkı sağlamayı hedefleyen projenin ilk mezunları 1 Temmuz’da ger­çekleştirilen özel etkinlikte ser­tifikalarını aldılar. Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Teknolojide Kadın Derneği Yö­netim Kurulu Üyesi Banu Arıdu­ru bu özel projeyi anlatmak için basınla bir araya geldi.

Yoğun başvuru sonrası katılımcı sayısı artırıldı

Düzenlenen toplantıda bu pro­jeyi anlatan Zehra Öney, bir in­dirim marketinde kasiyer olarak çalışan makine mühendisi gen­cin veri mühendisliği eğitimleri ile nasıl yeni bir hayatın kapısı­nı açabildiğini, gençlerin mühen­dislik eğitimi paralelinde haya­ta hazırlanması için eğitimlerle desteklenmesinin önemini anlat­tı. Öney son projeleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Cumhuriyetimizin yeni yüzyı­lında kendi hikayelerini yazmala­rı ve kalıcı değer yaratmaları için 100 kadın ve 25 erkek katılımcı­ya eğitim vermek üzere hareke­te geçtik. Yoğun ilgi oldu, başvuru sayısı 1000’i geçince sayıyı arttır­dık, 166’sı kadın 23’ü erkek olmak üzere toplam 189 öğrenci eğitimi almaya hak kazandı. Teknoloji sektöründe fırsat eşitliği ve çeşit­liliği teşvik etmek ve uzman, yet­kin ve yaratıcı insan kaynağını ar­tırmak için hayata geçen proje ay­nı zamanda Türkiye’nin dört bir yanından teknolojide kadın lider­lerin yetiştirilmesini hedefliyor.”

Projeye üniversitelerin son sı­nıf öğrencileri katılabiliyor ve 6 aşamalı yoğun bir seçim ve sınav süreci sonrası katılımcılar be­lirleniyor. Finanstan teknoloji­ye pek çok sektörde 68 şirketin destek olduğu projede öğrenci­ler tamamen ücretsiz eğitim alı­yor, mentörlük desteği imkanı da buluyor.

Üniversiteyi seçerken aşıyoruz, stajda erkek egemenliği karşımıza dikiliyor

Derneğin ve projenin amacı bilimde ve teknolojide sayıca az motivasyon olarak düşük olan kadın uzman sayısını arttırmak, kadınları teknolojiye, istihdama ve üretime kazandırmak. Basın toplantısında programa seçilen iki genç kadın, Karabük Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği’nden Fatmagül Çebi ve Fırat Üniversitesi – Yazılım Mühendisliği’nden Nurdan Güneyin ile de sohbet etme imkanı bulduk. Her iki öğrencinin de altını çizdiği “stajda erkek egemenliği” vurgusu çok kritikti.

Öğrenciler bu süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Biz üniversitede bilişim sektörü ile ilgili bölümler seçerek erkek egemenliğini kırdığımızı düşündük ama staj dönemi gelince stajda erkek egemenliğini kıramadığımızı gördük. Staj için örneğin siber güvenlik bölümüne başvuruyoruz, “Size pazarlama bölümünde staj yaptıralım” yanıtı geliyor. Genç kadınlar olarak tercih ettiğimiz bölümde değil bize uygun görünen bölümde çalışmaya yönlendiriliyoruz. İşte Teknolojide Kadın Derneği’nin bu projesi, bize bu kalıbı kırma imkanı sundu.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir